جدیدترین محصولات

محصولات پیشنهادی

  • METATARSAL GEL STRAP

    این محصول جهت کاهش فشار وارده در ناحیه زیر انگشتان پا می باشد در افرادی که دچار پینه در این…

  • زانو بند

    این بریس کنترل کننده حرکت زانو است و در آسیب های رباط pcl-acl و mcl کاربرد دارد.

  • A.F.O

    اسپلینت دراپ فوت از جنس پلی اتین - زورپرالن و یا اورتولن در مدلهای مختلف می باشد که عمل پلنتار…